Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 10
Μήνας Έκδοσης: Αύγουστος
Έτος Έκδοσης: 1956
Προέλευση: Αρχείο Ελένης Μιχαήλου
Γλώσσες: Ελληνική