Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 35
Μήνας Έκδοσης: Οκτώβριος
Έτος Έκδοσης: 1958
Προέλευση: Αρχείο Ελένης Μιχαήλου
Γλώσσες: Ελληνική