Τίτλος: Exposition
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 07/06/1946
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική