Τίτλος: Exposition
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Fri Jun 07 00:00:00 EET 1946
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική