Τίτλος: Η έκθεσις της Κας Σελέστ Πολυχρονιάδη-Καραβία
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ταχυδρόμος
Έτος Έκδοσης: 1946
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική