Τίτλος: Ζωγραφιές δημοτικών τραγουδιών
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελεύθερο Βήμα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sun Jul 23 00:00:00 EET 1944
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική