Τίτλος: L΄ Exposition Celeste Polychroniadi-Caravia
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sun Jun 09 00:00:00 EET 1946
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική