Τίτλος: Celeste Polychroniades
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Έτος Έκδοσης: 1931
Αρθρογράφος: Wolf Max
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική