Τίτλος: Au Portique
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: A Paris
Ημ/νία Δημοσίευσης: Fri Jun 09 00:00:00 EET 1933
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική