Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Temps
Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/11/1931
Αρθρογράφος: Vaillat Leandre
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική