Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/11/1930
Αρθρογράφος: Rambosson Yvanhoe
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική