Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Thu Nov 27 00:00:00 EET 1930
Αρθρογράφος: Rambosson Yvanhoe
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική