: Εικαστικά
: Περιοδικό
: Marie Claire
: Μάρτιος
: 1990
: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
: Ελληνική