Τίτλος: Όλοι οι φιλότεχνοι του Ηρακλείου στα εγκαίνια της Αίθουσας "Αριάδνη"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: "Α"
Ημ/νία Δημοσίευσης: 20/12/1968
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.