Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Καθημερινή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/10/1954
Αρθρογράφος: Ο Αθηναίος
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική