Τίτλος: Τιμή εις τον κ. Λαμέρα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Βραδυνή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 04/04/1953
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική