Τίτλος: Λ. Λαμέρα: Παραλλαγές του φωτός γύρω από μια κάθετο
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Βραδυνή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 26/09/1952
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική