Τίτλος: Τέχνη "Μοντέρνα" και Πρωτοποριακή Τέχνη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Φοιτητική Φωνή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 02/11/1945
Αρθρογράφος: Ι. Σ.
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.