Τίτλος: Ο Ζωγράφος - Χαράκτης Γιώργος Βαρλάμος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Εικόνες
Τεύχος: 125
Μήνας Έκδοσης: Μάρτιος
Έτος Έκδοσης: 1958
Ημ/νία Δημοσίευσης: 17/03/1958
Αρθρογράφος: Θ. Δ.
Προέλευση: Αρχείο Τάκη Κατσουλίδη
Γλώσσες: Ελληνική