Τίτλος: Έκθεσις Ζωγραφικής Στον Παρνασσό
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: To Bήμα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/11/1945
Αρθρογράφος: Καλλιγάς Μαρίνος
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. στο αρχείο.