Τίτλος: Έκθεσις Ζωγραφικής Δέκα Ζωγράφων στον "Παρνασσό"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Βραδυνή
Ημ/νία Δημοσίευσης: Thu Nov 08 00:00:00 EET 1945
Αρθρογράφος: Καλλόνας Δ.
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν υπάρχει έντυπο υλικό στο αρχείο.