Τίτλος: Η Πανελλήνιος Έκθεσις
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Βραδυνή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 04/11/1948
Αρθρογράφος: Καραγάτσης Μ.
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου, Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.