Τίτλος: Χαρακτική-Διακοσμητική εις την Έκθεσιν Ζαππείου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ακρόπολις
Ημ/νία Δημοσίευσης: Fri Jul 05 00:00:00 EET 1957
Αρθρογράφος: Κωνσταντόπουλος Μιχαήλ
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου, Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.