Τίτλος: Έληξε ο Διαγωνισμός για την Εικονογράφησι των Τηλεγραφημάτων του Ο.Τ.Ε.
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/12/1957
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.