Τίτλος: 25 Χαρακτικά του Γ. Βαρλάμου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Αυγή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/02/1958
Αρθρογράφος: Γαρίδης Μίλτος
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.