Τίτλος: Ζωγραφική καί Χαρακτική
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Έτος Έκδοσης: 1958
Ημ/νία Δημοσίευσης: Fri Feb 14 00:00:00 EET 1958
Αρθρογράφος: Βακαλό Ελένη
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.