Τίτλος: Έκθέσεις Ζωγραφικής και Χαρακτικής
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Καθημερινή
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sun Feb 16 00:00:00 EET 1958
Αρθρογράφος: Πρικοπίου Άγγελος
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.