Τίτλος: Βαρλάμος - Οι 12 Γυναίκες
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Το Βήμα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Thu Feb 20 00:00:00 EET 1958
Αρθρογράφος: Χατζηδάκης Μαν.
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.