Τίτλος: Τα Καλλιτεχνικά Νέα της Τρίτης
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Tα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Tue Apr 01 00:00:00 EET 1958
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.