Τίτλος: Απο την Ελληνικήν Καλλιτεχνικήν Κίνησι
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Παρατηρητής (Λεμεσός)
Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/03/1958
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.