Τίτλος: Νέα απο την Πνευματική και Καλλιτεχνική Ζωή
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: (Η) Σημαία Καλαμών
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sun Mar 30 00:00:00 EET 1958
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.