Τίτλος: Νέα απο την Πνευματική και Καλλιτεχνική Ζωή
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: (Η) Σημαία Καλαμών
Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/03/1958
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.