Τίτλος: Le Salon d'Automne 1959
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Le Monde
Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/11/1959
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.