Τίτλος: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 14/02/1958
Αρθρογράφος: Σπητέρης Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Βαρλάμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.