Τίτλος: Στις αρχές της γεωμετρίας
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 21/02/1994
Αρθρογράφος: Μαραγκού Μαρία
Προέλευση: Αρχείο Μιχάλη Κατζουράκη, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Μαρίας Μαραγκού
Γλώσσες: Ελληνική