Τίτλος: Θάλασσες, νησιά και καράβια
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Απογευματινή της Κυριακής
Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/04/1994
Προέλευση: Αρχείο Μιχάλη Κατζουράκη
Γλώσσες: Ελληνική