Τίτλος: Το τέλος της μεγάλης "Ώρας"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Έθνος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/12/1992
Αρθρογράφος: Ρουμπούλα Δήμητρα
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική