Τίτλος: Τα παλαιά Ανάκτορα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Φωνή του Λαού
Ημ/νία Δημοσίευσης: Wed Aug 03 00:00:00 EEST 1932
Αρθρογράφος: Αστεριάδης, Βασιλείου Σπύρος, Βιτσώρης.
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.