Τίτλος: Βαστάει κόλλα και χαρτί
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Το Βήμα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Wed Dec 31 00:00:00 EET 1947
Αρθρογράφος: Παλαιολόγος. Π.
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.