Τίτλος: Παιδικά τραγούδια
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Αθήναι
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sat Feb 07 00:00:00 EET 1948
Αρθρογράφος: Ζερβουδάκης Κ.
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.