Τίτλος: Σκηνογραφία και κριτική
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Δημοκρατικά Χρονικά
Ημ/νία Δημοσίευσης: Mon Sep 24 00:00:00 EET 1945
Αρθρογράφος: Καραντινός Σωκράτης
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.