Τίτλος: Σκηνογραφία και κριτική
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Δημοκρατικά Χρονικά
Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/09/1945
Αρθρογράφος: Καραντινός Σωκράτης
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.