Τίτλος: Ένας Παραμυθένιος κήπος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ανεξαρτησία
Ημ/νία Δημοσίευσης: Mon Dec 29 00:00:00 EET 1947
Αρθρογράφος: Ρωξάνη
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο