Τίτλος: Η Σκηνογραφία και η εξέλιξή της
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ελληνική Δημιουργία
Έτος Έκδοσης: 1948
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/03/1948
Αρθρογράφος: Τσαρούχης Γιάννης
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.