Τίτλος: Η πρώτη πανελλήνιος καλλιτεχνική έκθεσις
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ακρόπολη
Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/11/1948
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.