Τίτλος: Η Ελληνική Τέχνη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελληνική Τέχνη
Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/12/1948
Αρθρογράφος: Παπανούτσος Ε. Π.
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.