Τίτλος: Σχολείον Κοκκοτών
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Καιροί
Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/07/1949
Αρθρογράφος: Ρώμας Δ.
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.