Τίτλος: Αγάλματα από γυαλί, μέταλλο και λαμπτήρες...
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ακρόπολις
Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/06/1973
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το άρθρο είναι μεταφορά από την εφημερίδα "The New York Times"