Τίτλος: Καλλιτεχνικά σημειώματα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 16/06/1953
Αρθρογράφος: Νεστ. Π. Μάτσας
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.