Τίτλος: Εγένοντο χθες τα εγκαίνια της καλλιτεχνικής εκθέσεως
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Εμπρός
Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/04/1952
Αρθρογράφος: Α.Π.
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου, Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Αχιλλέα Απέργη)
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.