Τίτλος: Κακότυχος και τυχερή
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/04/1953
Αρθρογράφος: Ρώμας Δ.
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική