Τίτλος: Έκθεσις Σπύρου Βασιλείου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 16/05/1953
Αρθρογράφος: Βακαλό Ελένη
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική