Τίτλος: Η δίωξις της παλαιάς διοικήσεως του Επιμελητηρίου/Η διοίκησις της "Στάθμης" επεσκέφθη τον Κουρνούτο.
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 07/02/1956
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.