Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Επιθεώρηση Τέχνης
Τεύχος: 61
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1960
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική